Pompy Serii NMS

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi z króćcami kołnierzowymi

Budowa
Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi.
Silnik elektryczny z przedłużonym wałem, na którym
osadzony jest wirnik (do 22 kW).
Korpus pompy z króćcem ssawnym usytuowanym osiowo i
króćcem tłocznym usytuowanym promieniowo ku górze.
Podstawowe wymiary i charakterystyki zgodne z EN 733.
NM(S): pompy wykonane z żeliwa,
B-NM(S): pompy wykonane z brązu.
Połczenia: kołnierze zgodne z PN 10, EN 1092-2.
Przeciwkołnierze: (na zamównienie)

Zastosowanie
- dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych dla
materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał stałych: 0,2 %),
- do zaopatrywania w wodę,
- do obiegów wodnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i chłodzących,
- do zastosowań przemysłowych i domowych,
- specjalne wykonanie do oleju termalnego do +200°C
- do systemów ochrony przeciwpożarowej,
- do sysytemów nawadniania.

Warunki pracy
Dopuszczalna temperatura cieczy: od -10 do +90°C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40°C.
Całkowita wysokość ssania: 7 metrów.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 barów (16
barów dla NM 32L/16,20; NM 40/16,20; NM 50/12,16; NM
65/12,16,20,25; NM 80/16; NM 100/20).
Praca ciągła

Wykonanie specjalne na żądanie
- Inne wielkości napięcia, - Częstotliwość 60 Hz,
- Stopień ochrony IP 55, - Uszczelnienia mechaniczne specjalne,
- Uszczelnienie dławicowe,
( tylko dla NM w wykonaniu standardowym ),
- Jednofazowy silnik (NNM) do 1,5 kW,
- Wyższe lub niższe temperatury cieczy lub otoczenia