Pompy Serii GQR

Pompy zatapialne odwodnieniowe

Budowa
Pompy zatapialne z pojedynczym wirnikiem otwartym.
GQR: z pionowym króćcem tłocznym (G 1 1/2”).
GQR 10 32: z poziomym przyłączem kołnierzowym
gwintowanym (DN 32, PN 6 - G 1 1/2”).
Podwójne mechaniczne uszczelnienie wału w komorze olejowej,
w celu ochrony przed suchobiegiem.

Zastosowanie
Do czystej i brudnej wody zawierającej ciała stałe do wielkości
ziaren 10 mm.
Do opróżniania zbiorników i odwadniania przestrzeni wypełnionych
wodą.
Do pompowania wód opadowych.

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35° C.
Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m.
Minimalna głębokość zanurzenia: 205 mm.
Praca ciągła (z zatopionym silnikiem).