Pompy Serii GQS, GQV

Budowa
Pompy zatapialne z pojedynczym wirnikiem otwartym vortex.
GQS: z pionowym króćcem tłocznym (G 2”).
GQV: z poziomym przyłączem kołnierzowym gwintowanym
(DN 50 - G 2”).
Podwójne mechaniczne uszczelnienie wału w komorze olejowej,
w celu ochrony przed suchobiegiem.

Zastosowanie
Do ścieków bytowych lub przemysłowych, brudnej wody
zawierającej ciała stałe o wielkości ziaren do 50 mm, do cieczy,
które są kompatybilne z materiałami pompy.
Do opróżniania zbiorników i odwadniania przestrzeni
wypełnionych wodą.

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35° C.
Wartość pH: 6-11.
Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m.
Minimalna głębokość zanurzenia: 275 mm.
Praca ciągła (z zatopionym silnikiem).