Pompy Serii NM4

Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi NMS4, NM4

Budowa
Pompy wirowe z wirnikami zamkniętymi. Silnik elektryczny z
przedłużonum wałem, na którym osadzony jet wirnik - w pompach
do 15 kW. W pompach powyżej 18,5 kW do 75 kW występuje nowa
konstrukcja łącznika wraz z łożyskami wzdłużnymi. Korpus pompy
z króćcem ssawnym usytuowanym osiowo i króćcem tłocznym
usytuowanym promieniowo ku górze.
NM(S)4: pompy wykonane z żeliwa,
B-NM(S)4: pompy wykonane z brązu.

Zastosowania
- dla cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych dla
materiałów pompy (dopuszczalna zawartość ciał stałych do 0,2 %),
- do zaopatrywania w wodę, - do obiegów wodnych, cieplnych,
klimatyzacyjnych i chłodzących,
- do systemów ochrony przeciwpożarowej ,
- specjalne wykonanie do oleju termalnego do +200°C
- do systemów nawadniania.

Warunki pracy pompy
Dopuszczalna temperatura cieczy: od -10 do +90 st. C,
Dopuszczalna temperatura otoczenia: do +40 st. C,
Całkowita wysokość ssania: 7 metrów,
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 10 barów (16
barów dla pomp NM 65/12; NM 65/16; NM 80/16),
Praca ciągła.

Wykonanie specjalne na żądanie
- Inne wielkości napięcia,
- Częstotliwość 60 Hz, - Stopień ochrony IP 55,
- Uszczelnienia mechaniczne specjalne,
- Inne wielkości napięcia,
- Wyższe lub niższe temperatury cieczy lub otoczenia