Pompy Serii MXV-B

Pompy pionowe liniowe, wielostopniowe z wirnikami zamkniętymi

Budowa
Pompy pionowe, wielostopniowe, z wirnikami zamkniętymi,
IN-LINE. Króćce ssawne oraz tłoczne tej samej średnicy
umieszczone są w tej samej osi. Wszystkie części mające
kontakt z medium wykonane są z chromowo-niklowej stali
nierdzewnej. Łożyska odporne na korozję chłodzone są
poprzez pompowaną ciecz.
Wersja z falownikiem na zamówienie

Zastosowanie
- dla systemów zasilania wodnego,
- dla mediów bez zanieczyszczeń, nie wybuchowych, bez ciał
stałych, włóknistych lub ściernych (na żądanie materiały
specjalne w uszczelnienach),
- uniwersalna pompa o użytku przemysłowego i prywatnego,
- do podnoszenia ciśnienia, systemów przeciwpożarowych,
systemów nawadniania,
- do użytku rolniczego oraz w obiektach sportowych.

Warunki pracy pompy
Temperatura medium od -15 °C to +90 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w obudowie pompy: 16
bar.