Pompy Serii GQG

Budowa
Pompy zatapialne o dużej mocy systemem tnącym z
poziomym kołnierzem i gwintowanym króćcem tłocznym
(DN 32 PN 6 - G 1 1/2). Podwójne mechaniczne
uszczelnienie wału z komorą olejową w celu ochrony przed
suchobiegiem.

Zastosowanie
Do pompowania ścieków zawierających długie włókna,
papier i tekstylia oraz substancje organiczne. Do zastosowania
w instalacjach domowych, mieszkalnych i przemysłowych.
Wolny przelot ciał stałych do Ø 6 mm.

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35° C.
Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m.
Minimalna głębokość zanurzenia: 300 mm.
Praca ciągła (z zatopionym silnikiem).