Pompy Serii CA

Pompy wirowe samossące

Budowa
Pompy wirowe samossące z wirnikiem gwiaździstym.
CA: wersja z obudową pompy i łącznikiem z żeliwa.
B-CA: wersja z obudową pompy i łącznikiem z brązu.

Zastosowanie
Do czystych płynów bez materiałów ściernych, bez zawiesiny
stałej, niewybuchowej, nieagresywnej dla materiałów pomp.
Do płynów zawierających powietrze lub gaz.
Gdy przepływ w rurociągu ssawnym nie jest stabilny.
Z powodu małych wymiarów pompy mogą być stosowane w
maszynach i urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz
do cyrkulacji.
Specjalne wykonanie do oleju termalnego do +200°C

Warunki pracy
Temperatura płynu od -10 °C do +90 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.
Całkowita wysokość ssania do 9 m.
Praca ciągła.

Wykonanie specjale na żądanie
Inne wielkości napięcia.
Częstotliwość 60 Hz (wraz z odpowiednią charakterystyką).
Stopień ochrony IP 55.
Specjalne uszczelnienia mechaniczne.
Wyższa lub niższa temperatura otoczenia.
Specjalne typy łożysk