Pompy Serii CT

Pompy peryferalne

Budowa
Pompy monoblokowe peryferalne (regeneracyjne) z
wirnikiem turbinowym. Kompaktowa, opatentowana
konstrukcja z jednoczęściową ruchomą pokrywą obudowy
silnika (wymienialną w przypadku zużycia).
Zabezpieczona przed zalaniem wodą z zewnątrz.
CT: wersja z obudową pompy w żeliwie.
B-CT: wersja z obudową pompy z brązu.

Zastosowania
Do czystych płynów bez materiałów ściernych, bez zawiesiny
stałej, niewybuchowej, nieagresywnej dla materiałów pompy.
W celu zwiększenia ciśnienia sieciowego.
Małe wymiary - pompy te są bardzo dobrze przystosowane do
zamontowania w maszynach i urządzeniach chłodniczych i
klimatyzacyjnych.
Specjalne wykonanie do oleju termalnego do +200°C

Warunki pracy
Temperatura płynu do 60 °C.
Ambient temperature up to 40 °C.
Całkowita wysokość ssania do 7 m.
Praca ciągła

Wykonanie specjalne na żądanie
Inne wielkości napięcia.
Częstotliwość 60 Hz (wraz z odpowiednią charakterystyką).
Specjalne uszczelnienia mechaniczne