Pompy Serii T, TP

Pompy peryferalne

Budowa
Pompy monoblokowe peryferalne (regeneracyjne) z
wirnikiem turbinowym.
T, TP: wersja z obudową pompy i łącznikiem w żeliwie.
B-T, B-TP: wersja z obudową pompy i łącznikiem w brązie.

Zastosowanie
Do czystych płynów bez materiałów ściernych, bez zawiesiny
stałej, niewybuchowej, nieagresywnej dla materiałów pomp.
W celu zwiększenia ciśnienia sieciowego (należy postępować
zgodnie ze specyfikacjami lokalnymi).
Z powodu małych wymiarów pompy mogą być stosowane w
maszynach i urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych
oraz do cyrkulacji.
Specjalne wykonanie do oleju termalnego do +200°C

Warunki pracy
Temperatura płynu od -10 °C do +90 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.
Całkowita wysokość ssania do 7 m.
Praca ciągła.

Wykonanie specjale na żądanie

Inne wielkości napięcia.
Częstotliwość 60 Hz (wraz z odpowiednią charakterystyką).
Stopień ochrony IP 55.
Specjalne uszczelnienia mechaniczne.
Wyższa lub niższa temperatura otoczenia.
Specjalne typy łożysk.