Pompy serii MXH, MXHL

Pompy poziome, wielostopniowe, z wirnikami zamkniętymi, ze stali nierdzewnej

Budowa
Zastosowanie
- zaopatrzenie w wodę,
- do cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych w
stosunku do stali nierdzewnych [wraz z odpowiednimi materiałami
uszczelnień mechanicznych-na żądanie],
- pompa uniwersalna do użytku domowego,
- do zastosowań komunalnych oraz przemysłowych,
- do gospodarstw rolnych oraz ogrodniczych (nawadnianie).
Warunki pracy pompy
Dopuszczalna temperatura cieczy od -15 do +110 st C.
Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40 st C.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 8 barów

Wykonanie specjalne na zamówienie
- inne wartości napięć,
- częstotliwość 60 Hz,
- stopień ochrony IP 55,
- uszczelnienia mechaniczne specjalne,
- o-ringi korpusu wykonane z FPM,
- wyższa/niższa temperatura medium/otoczenia,
- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem od 0,75 kW.