EASYMAT

Urządzenie o zmiennej prędkości sterowane przez przemiennik częstotliwości

Budowa
Urządzenie o zmiennej prędkości sterowane przez
przemiennik częstotliwości, do regulacji ciśnienia w
instalacjach domowych i mieszkalnych.
System jest podłączony do rury doprowadzającej, co zapewnia
prostą instalację i lepsze chłodzenie (opatentowane), dzięki
czemu urządzenie jest bardziej kompaktowe i łatwe w montażu.
Easymat jest dostarczany z jednym przetwornikiem ciśnienia,
przyłączem G 1/4 i kablem o długości 1,5 m.

Zastosowanie
Automatyczne sterowanie falownikiem do stosowania w
pompach w celu zwiększenia ciśnienia w sieci.
System utrzymuje stałe ciśnienie, kontrolując pracę pompy w
zależności od zmieniającego się zapotrzebowania układu.
Ochrona pompy:
– Przeciw suchobiegowi
– Przed pracą z zamkniętymi zaworami przyłączeniowymi
– Przeciw przeciążeniu silnika
– Przeciw przepięciom i zbyt niskim napięciom zasilania

Warunki pracy
EASYMAT MM - Napięcie wejściowe: 1~ 230V ±10%
- Napięcie wyjściowe: 1~ 230V
EASYMAT MT - Napięcie wejściowe: 1~ 230V ±10%
- Napięcie wyjściowe: 3~ 230V
Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
Częstotliwość wyjścowa: do 70 Hz
Ochrona: IP 55
Maksymalna temp. otoczenia: 40°C
Maksymalna temp. cieczy: 40 °C
Minimalny przepływ: 3 l/min
Wysokość: nie wyższa niż 1000 m, w zamkniętym środowisku.